OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji na serveru Magnumhome.cz  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě poskytnutí Vašich údajů nám dáváte souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Veškeré informace o nákupech jednotlivých zákazníků a jejich osobních údajích jsou ukládány v naší databázi. Provozovatel internetového obchodu Magnumhome.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru a zároveň se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží pouze k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z naší databáze. Pro výmazání Vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@magnumhome.cz.

Povinné údaje při objednávvce

 • jméno, příjmení,

 • údaje o firmě (název, IČ, DIČ, fakturační adresu – pokud jste firemní zákazník),

 • dodací adresu,

 • kontaktní informace (e-mailovou adresu a telefonní číslo).


Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci zákazníka a úspěšnou realizaci objednávky. Umožňují nám provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu bankovním převodem apod. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”). Správce osobních údajů: Luboš Vymazal, Brněnská 444/37 Vyškov, IČO: 10126953 (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo,

 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích,

 • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily a vaše hodnocení produktů a služeb,

 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu,
 • údaje o reklamacích.
 

 

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 • účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky, případně do konce záruční doby, trvá-li déle než dva roky.

 • účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

 • účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail, právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

 • účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

 • účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
   

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwearu - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,

 • účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,

 • inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,

 • poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,

 • dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,

 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,

 • pověřená on-line i PR agentura, servery: Seznam.cz, Sklik.cz, Firmy.cz, Zboží.cz a Heureka.cz za účelem zaslání dotazníku či informační sdělení.
   

5. Vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

6. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit použijte tuto adresu: info@magnumhome.cz.
 


II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 • účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy - jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu.

 • účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok.

 • účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.
   

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište zde: info@magnumhome.cz.

5. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku I.
 


III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Vaše práva po dobu zpracováná vašich osobních údajů

 • Požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,

 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),

 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
   

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@magnumhome.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Navštivte nás
Po 8:00 - 15:30
Út 8:00 - 15:30
St 8:00 - 15:30
Čt 8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
So Zavřeno
Ne Zavřeno
Brněnská 444/37
682 01 Vyškov - Město
Prodejna je nyní otevřena
Dnes 8:00 - 15:30
Showroom Zavřít